Ca nhạc

Đảng bộ

HỘI NGHỊ LẦN THỨ XIX KHÓA XII NHIẸM KỲ 2015-2020
ngày 25/9/2019 BCH Đảng ủy xã Jơ Ngây tổ chức hội nghị lần thứ 19 khóa XII nhiệm kỳ 2015-2020.
HỌP THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY XÃ J Ơ NGÂY
Chiều ngày 11/9/2019 Đảng ủy xã Jơ Ngây tổ chức Hội nghị thông qua Quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội. Quán triệt Thông Tri số 20 của Huyện ủy Đông Giang về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu huyện Đông Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập