Ca nhạc

Phổ biển giáo dục pháp luật

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền luật
Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2012, phòng Tư pháp huyện thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đem lại hiệu quả thiết thực.
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân cần phải được chú trọng. Để

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập