Ca nhạc

Địa chính - Nhà đất

STTTên Thủ tục
1 Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập