Ca nhạc

Tài chính

STTTên Thủ tục
1 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng BTXH
Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng BTXH

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập