Ca nhạc

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
1 Đinh Thị Hồng Nguyệt
CC Văn phòng - Thống kê
Văn phòng HĐND-UBND xã
01666726416
05103798225

zramkhanhhe@gmail.com
2 Nguyễn Văn Giảng
Địa Chính XD
Ban Địa chính xã
0935261545


nguyenvangiang2011@gmail.com
3 A Lăng Minh
Phó Chủ tịch UBND
UBND xã Jơ Ngây
0974635011
05103798225

minhzongay@gmail.com
4 A LĂNG OI
Chỉ huy trưởng BCH QS XÃ
Ban chỉ huy Quân sự xã
0335921629


5 Zơ Râm Bơr Bơr
Phó trưởng Còn an xã
Công an xã
0369672994


6 Ra Pát Abơn ABơn
Phó CT HĐND
Hội đồng nhân dân xã
0356897692


abonrapat@gmail.com
7 Huỳnh thị Phương Phương
CC tư pháp
Ban Tư pháp xã
0983987552


8 Zơ Râm Thị Nép Nép
HUV, BT Đảng ủy xã
Đảng ủy
0967766363


9 BHNươch Lâm Lâm
CHủ tịch UBND
UBND xã Jơ Ngây
0362568269


10 Ra Pát ABưa
CC Văn phòng - Thống kê
UBND xã Jơ Ngây
0389511327


abuazongay@gmail.com
11 Jơ Đêl Thị Bé
Công chức văn hóa
UBND xã Jơ Ngây
0388236963


bejongay@gmail.com

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập