Ca nhạc

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Người đăng: Thanh Hòa .Ngày đăng: 13/05/2015 .Lượt xem: 686 lượt.

19/5 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp, một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung khi đi học là Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở Làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tình Nghệ An. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm, chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Với tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, năm 1911 Người đã rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Người luôn luôn kết hợp chặt chẽ cách mạng Việt Nam với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người là tấm gương đạo đức cao cả, cần, kiệm,liêm, chính, chí công. vô tư, vô cùng khiêm tốn, giản dị.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh, di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức sáng ngời của chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tiến lên giành nhiều thắng lợi vẻ vang trong công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã Phước Thành quyết tâm đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”,  tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Ra sức thi đua lập nhiều thành tích, Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.
      Thanh Hòa (Sưu tầm và biên tập)

Nguồn tin: Sưu tầm và biên tập.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảng Cộng Sản Việt Nam Đại hội XII

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập