Ca nhạc

Xuất bản Kỷ yếu Quảng Nam 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Người đăng: Kim Huệ .Ngày đăng: 21/12/2015 .Lượt xem: 291 lượt.
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam phát hành Kỷ yếu “Quảng Nam 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)”.
 
Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Cuốn Kỷ yếu này giới thiệu một cách tổng thể 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn tỉnh, từ quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, công tác lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác kiểm tra , giám sát việc thực hiện của Trung ương, Tỉnh ủy, hoạt động của Bộ phận giúp việc...; đến tình hình, kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời giới thiệu các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03.
Các tập thể và các nhân được giới thiệu trong tập kỷ yếu thuộc nhiều lĩnh vực, thành phần, ngành nghề khác nhau. Tuy chưa phản ánh đầy đủ, toàn diện nhưng những đóng góp và việc làm của họ thực sự là những thành tích xuất sắc, tạo sự chuyển biến tích cực cũng như sự ảnh hưởng sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, được ghi nhận, đánh giá cao.
Cuốn Kỷ yếu là tài liệu tuyên truyền ý nghĩa và thiết thực  nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đây cũng là cuốn cẩm nang hết sức quý báu để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân  soi rọi lại chính bản thân mình,  cần  thể hiện rõ, phát huy tốt nhất phẩm chất đạo đức trong công việc, trong cuộc sống hằng ngày một cách sáng tạo, có hiệu quả góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng.

Nguồn tin: http://tinhuyquangnam.vn/
[Trở về]

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập