Ca nhạc

Thông Báo
Người đăng: Admin Xã Jơ Ngây .Ngày đăng: 27/01/2016 .Lượt xem: 365 lượt.
Nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016
 

UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ JƠ NGÂY                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 03 /TB-UBND                               Jơ Ngây, ngày 27 tháng 01 năm 2016.

THÔNG BÁO

Nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016


Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18/6/2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Thực hiện Thông báo số 21/TB-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam và Thông báo số 08/TB-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang về nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016; UBND Xã thông báo nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016 như sau:

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc ở cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn xã được nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016: 09 ngày, từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016 ( Từ ngày 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Bính Thân), trong đó, từ ngày 07/02/2016 đến hết ngày 11/02/2016 ( từ ngày 29 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Bính Thân) là các ngày nghỉ Tết, còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ bù của ngày nghỉ hàng tuần.

2. Do thời gian nghỉ Tết dài ngày đề nghị Công an, Quân sự, các doanh nghiệp có kế hoạch phân công trực, bảo vệ và thực hiện nghiêm túc lịch trực, bảo vệ để xử lý kịp thời những công việc đột xuất trong những ngày nghỉ Tết Âm lịch . Công an, Quân sự xã  xây dựng kế hoạch trực bảo vệ An ninh- Trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng.

3. Ban Văn hóa Thông tin xã tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trong ngày nghỉ Tết Âm lịch. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở kinh doanh  và nhân dân treo cờ Tổ quốc ở công sở, gia đình và chỉ đạo dọn vệ sinh trụ sở làm việc, đường làng, cổng ngõ trong những ngày Tết Bính Thân năm 2016./.

Nơi nhận:                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND Xã;                                          KT. CHỦ TỊCH

- UBMTTQVN Xã;                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- Các ban ngành, đoàn thể xã;                                                               (đã ký)

- Các doanh nghiệp;

- Ban nhân dân 10 thôn;

- Lưu VT.                                            
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quà tết của Chủ tịch Nước
HĐND XÃ JƠ NGÂY KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT
Hội Nghị Đảng ủy lần thứ 8 khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020
LÃNH ĐẠO TỈNH ỦY QUẢNG NAM THĂM VÀ CHÚC TẾT NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ XÃ JƠ NGÂY
Trao Tặng Huy Hiệu Đảng
Đại hội TDTT huyện Đông Giang lần thứ 8 năm 2017
Đại hội Đại biểu hội Nông Dân xã Jơ Ngây, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023
Hình ảnh hoạt động xuân mậu tuất 2018
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN XÃ JƠ NGÂY TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CÁC CHÁU LÀ CON CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Bò tót “xuống núi”
Chúc mừng Đoàn VĐV xã Jo Ngây
UBND xã Jơ Ngây triển khai công việc đầu năm 2016
Đảng ủy quán triệt Nghị quyết TW12 khóa XI.
UBND xã tổ chức lễ giao quân năm 2015
Huyện Đoàn, Phòng VHTT huyện
Lãnh đạo ban dân tộc HĐND tỉnh

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập