Ca nhạc

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ JƠ NGÂY LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Người đăng: VĂN PHÒNG .Ngày đăng: 14/05/2020 .Lượt xem: 801 lượt.
Đảng ủy xã Jơ Ngây tổ chức Đại hội đảng viền lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. "Phát huytruyền thống đoàn kết, nâng ca chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tiếp tục xây dựng NTM gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa cơtu; nâng cao cuộc sống của người dân; Phấn đấu xây dựng Trung tâm xã Jơ Ngây phát triển bền vững và định hướng phát triển đo thị
Trong 2 ngày: ngày 27 và 28/4/2020 Đại hội Đảng bộ xã Jơ Ngây lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; diễn ra thành công tốt đẹp. Với dự và theo dõi chỉ đạ đại hội có Đ/c Lê Duy Thắng, Phó bí thư thường trực huyện ủy và Đ/c Đinh thị Thúy Hồng, UVTV, TRưởng ban dân vận huyện ủy thường vụ phụ trách Đảng bộ xã phát biểu chỉ đạo đại hội. 133 Đảng viên có mặt về dự đại hội.

ảnh toàn cảnh Đại hội XIII của Đảng ủy xã Jơ Ngây
Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng ủy xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã triển khai và đạt, Vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội - An ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể về lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ có chuyển biến tích cực tăng thu nhập cho nhân dân 18/tr đồng /đầu người, ước đạt trên 81%. tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,16% tốc độ giảm bình quân mỗi năm là 5%/năm,Công tác chính sách xã hội, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức.
Quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội.
Chăm lo xây dựng xã vững mạnh toàn diện về Quốc phòng toàn dân, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững.
Xây dựng chính quyền trong sạch,vững mạnh, phát huy tốt vai trò của Mặt trận đoàn thể nhân dân được phát huy, công tác xây dựng Đảng luôn được chỉnh đốn.
Đồng chí : Đinh thị Thúy Hồng, UVTV, Trưởng Ban dân vận, TV phụ trách đảng bộ xã Phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí nhấn mạnh cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân xã Jơ Ngây cần phát huy tốt  vai trò trách nhiệm nâng cao ý thức trách nhiệm từ cán bộ đảng viên, là người cán bộ luôn có trahs nhiệm với nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân là công việc hàng đầu. Phát huy tốt tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững thế trận toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội.
tại đại hội các đồng chí bầu ra con người đủ đức, đủ tài có trách nhiệm với nhân dân là hạt nhân lãnh đạo trên mọi mặt trận.
Đại hội bầu ra 12 BCH và bổ sung 1 đồng chí giữ nhiệm kỳ theo đề án nhân sự BCH đảng bộ xã trình đạị hội lần thứ XIII.[Trở về]
Ý kiến đóng góp:
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?-1)) OR 413=(SELECT 413 FROM PG_SLEEP(15))--
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
1 waitfor delay '0:0:15' --
1
?1
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
1
?1
555
1
?1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
fl9d7FWG
?zC3bKLrs'; waitfor delay '0:0:15' --
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?-1; waitfor delay '0:0:15' --
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
edrs1lMZ'; waitfor delay '0:0:15' --
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1
?1
555
1
?1
-1; waitfor delay '0:0:15' --
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
1
?1
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
-1 OR 2+626-626-1=0+0+0+1 --
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?1
555
1
?