Ca nhạc

Thông tin tuyên truyền

Hơn 856 tỷ đồng ưu tiên cho 96 xã xây dựng nông thôn mới
Từ năm 2011 đến nay, tổng kinh phí từ các nguồn vốn lồng ghép chương trình 134, 135, 30a, 30b, Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn ở 9 huyện miền núi của tỉnh lên hơn 856 tỷ đồng ưu tiên cho 96 xã xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này các huyện đã đầu tư 32 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, kiên cố hóa 83 tuyến kênh mương phục vụ nước tưới cho 898ha lúa nước, 1
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền luật
Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2012, phòng Tư pháp huyện thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đem lại hiệu quả thiết thực.
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân cần phải được chú trọng. Để

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập