Ca nhạc

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xuất bản Kỷ yếu Quảng Nam 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam phát hành Kỷ yếu “Quảng Nam 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)”.

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập