Ca nhạc

Phụ lục Khen thưởng

 

DANH SÁCH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CHO TẬP THỂ

VÀ CÁ NHÂN  

1.     83 Huân Chương Kháng chiến hạng Nhất

2.     156 Huân Chương Kháng chiến hạng Nhì

3.     145 Huân Chương Kháng chiến hạng Ba

4.     130 Huy Chương Kháng chiến hạng Nhất

5.     73 Huy Chương Kháng chiến hạng Nhì

6.     54 Bằng Khen của Hội đồng Bộ trưởng (Chính phủ)

7.     30 Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quảng Nam- Đà Nẵng, Quảng Nam)


Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập